Temperatura del agua

Temperatura máxima del agua: 95ºC/200ºF.
 

Temperatura máxima del agua: 70ºC/160ºF

Temperatura máxima del agua: 60ºC/140ºF

Temperatura máxima del agua: 50ºC/120ºF

Temperatura máxima del agua: 40ºC/105ºF

Temperatura máxima del agua:  30ºC / 85ºF.